Georg Wadenius och Trio X, Psalmer

Trio X har under många år låtit sig inspirerats av den svenska psalmboken. Bland annat finns flera psalmer på deras julskiva från 2003 In dulci jubilo. I ett möte med Jojje Wadenius togs denna tråd upp och till Uppsala International Sacred Music Festival 2012 hade man ett program att presentera. Konserten med stillsamma vackra psalmer blandat med äventyrlig improvisation blev mycket uppskattad. Materialet har spelats in och ett album kommer att släppas tidig vår 2014.

Trio X är en av Sveriges främsta improvisationsgrupper och är en av Musik i Upplands ensembler. Trions särprägel är utforskande och gränsöverskridande musik och de erfarna musikerna låter sig inspireras av många genrer. Lennart Simonsson, Per V Johansson och Joakim Ekberg påbörjade sitt samarbete 2002 och har sedan dess samarbetat med flera välkända artister såsom Svante Henrysson, Meta Roos, Bengan Janson och Claes Janson. Trion turnerar regelbundet i Sverige och även utomlands.

Georg ”Jojje” Wadenius är sedan många år en av Sveriges internationellt mest kända och uppmärksammade musiker och kompositörer. Han är känd bland annat för att ha spelat i den amerikanska gruppen Blood, Sweat & Tears och för många i Sverige för att ha sjungit barnvisor under 1970-talet, med bl a Goda’ goda’. Hans långa karriär startade med grupper såsom Made in Sweden och Solar Plexus. Efter många år i USA bor han nu i Oslo, han spelar och turnerar med artister såsom Silje Nergaard, Pugh Rogefeldt, Janne ”Loffe” Carlsson, Helen Sjöholm, Arild Andersen mfl.

Trio X och Jojje Wadenius lösning på problemet är det självklara, att leka loss musikaliskt inom pslarmernas ramar utan att det för ofta blir något helt annat. Och det fungerar. Ibland blir det stillsamt och sömningsvaggande, men det bryts snart av i form av improvisationer eller nästa låt.
Ur recension i UNT 22/10 2012