Frifot

Att kalla en svensk folkmusiktrio för världsstjärnor kanske kan tyckas övermaga, men när det gäller Lena Willemark, Ale Möller och Per Gudmundson som tillsammans utgör Frifot, ligger påståendet faktiskt inom det rimligas gränser. Såväl tillsammans, som på egen hand, och i andra konstellationer som Nordan-projektet, har dessa tre flyttat fram positionerna internationellt för en del av det svenska musiklivet som även här hemma allt som oftast får finna sig i att betraktas som marginell. Det talas sällan om folkmusik och folkmusikgrupper när den svenska musikexporten och dess framgångar diskuteras men faktum är att de tre i Frifot varit drivande bakom produktioner som under de senaste tio åren sålt i mer än sexsiffriga antal, i Europa, USA, Asien och Latinamerika. En tydlig bild av hur stor uppmärksamheten utomlands faktiskt har varit för den nya svenska folkmusikvågen är att det både ute i övriga Europa och i USA under det senaste åren etablerats festivaler helt dedikerade till svensk folkmusik.
Bland storheterna på den svenska folkmusikscenen intar Frifot en särskild position. Ända sedan gruppens bildande 1987 har Frifot varit främst bland de som verkar på den mer traditionella delen av denna scen. Inte alldeles märkligt med tanke på att Frifot består av tre av de mest färgstarka profilerna i den svenska folkmusiken. Allesammans med en djup förankring i traditionen, och allesammans drivna av en lust att omsätta dessa kunskaper i nuet och att föra den traditionella musiken vidare, att göra den tillgänglig för dagens publik och inte minst även för en publik utanför de vanliga folkmusikkretsarna.

Postat den 15 april 2010

Frifot i Rättvik

Om Sverige i sommar har ett kungabröllop att se framemot, har den svenska folkmusiken redan gjort något så ståtligt. Nästan i alla fall. Folkmusikens svar på kungahuset, supertrion Frifot, bjöd nämligen upp till konsert på Folkmusikens Hus i Rättvik och det med bravur.

» Läs mer